Eerste lancering transmurale gegevensuitwisseling via IHE-XDS een feit

Op 23 juni jongstleden heeft VIR in samenwerking met XDS partner Meddex, de IHE-XDS infrastructuur voor transmurale gegevensuitwisseling bij Rijndam Revalidatie in productie gebracht.

Rijndam Revalidatie is hiermee aangesloten op Rijnmondnet , een stichting die zich richt op transmurale elektronische zorgcommunicatie in de regio Rijnmond.

Middels de uitwisseling kan o.a. zorginhoud gedeeld worden tussen Rijndam Revalidatie en Erasmus Medisch Centrum. De komende periode zal Rijndam ervaring op gaan doen met deze infrastructuur in de praktijk.Terug naar overzicht