Eerste lancering transmurale gegevensuitwisseling via IHE-XDS een feit

Op 23 juni jongstleden heeft VIR in samenwerking met XDS partner Meddex, de IHE-XDS infrastructuur voor transmurale gegevensuitwisseling bij Rijndam Revalidatie in productie gebracht. Rijndam Revalidatie is hiermee aangesloten op Rijnmondnet , een stichting die zich richt op transmurale elektronische zorgcommunicatie in de regio Rijnmond. Middels de uitwisseling kan o.a. zorginhoud gedeeld worden tussen Rijndam Revalidatie en Erasmus Medisch Centrum. …