Uitrol Ecaris 3.3.3 najaarsrelease van start

Beste Klant,

Graag informeren wij u over de uitlevering van de Ecaris najaarsrelease. Onderstaand vindt u per onderwerp een nadere toelichting. VIR e-Care Solutions brengt tweemaal per jaar een Ecaris release uit. Zoals op de releasekalender is terug te vinden staan de maanden september, oktober in het teken van de najaarsrelease Ecaris 3.3.3 met uitlevering begin november.

Inhoud najaarsrelease Ecaris 3.3.3
Naast de reguliere verbeteringen bevat deze release de volgende nieuwe hoofdonderwerpen:

­AGB-specialisme van behandelaar/uitvoerder bij zorgactiviteiten
Sinds het vermelden van zorgactiviteiten bij DBC’s op de factuur, moeten ook gegevens van de uitvoerder/behandelaar worden doorgegeven. Behandelaars hebben een eigen AGB-code, als ze die niet hebben moet hun AGB-specialismecode doorgegeven worden. Zorgverzekeraars gaan hier steeds strenger op controleren.

In Ecaris 3.3.3 kunnen bij elke behandelaar de van toepassing zijnde AGB-codes en/of AGB-specialismecodes worden vastgelegd. De combinatie van discipline, AGB-code en AGB-specialisme heeft tevens een begin-en einddatum, zodat zorgactiviteiten van bijvoorbeeld de arts-assistent die later binnen dezelfde DBC revalidatiearts wordt, niet leiden tot afkeur bij Vecozo.

De VIR zorgt via een conversie voor de verhuizing van de AGBcode van medewerker naar discipline-medewerker. Het AGB-specialisme van artsen dat al vastgelegd was, wordt overgenomen.  In de voorjaarsrelease zullen ook andere applicaties, zoals het planbord, gaan reageren op de geldigheid van de discipline van de behandelaar.

Vereenvoudiging facturatie
Met de nieuwe facturatie applicatie wordt factureren sterk vereenvoudigd. Vanuit een vooraf gekozen facturatieprofiel kunt u vooraf in één oogopslag zien wat u kunt factureren (verdeeld over soort producten, per jaar, debiteur, etc.). Op deze manier is gericht cashflow te genereren. De reden van uitval is eenvoudig in te zien.

Het aantal batches is sterk teruggebracht. Met een druk op de knop maakt u van een DBC-verrichtingen declaratiebestanden, gesplitst op debiteur. Dit is mede te danken aan het feit dat VIR Declareren vanaf nu volledig geïntegreerd is in Ecaris. De output naar journaalpost bestanden kan vanaf nu eenvoudig zelf worden geconfigureerd, waardoor aansluiting op elk boekhoudpakket mogelijk is.

De oude manier van factureren blijft naast de nieuwe manier te gebruiken.

VIR Connect met Mirth 3
Om al het verkeer veilig te blijven laten verlopen zullen wij de VIR Connect software (Mirth versie 2.x) upgraden naar versie 3. Omdat wij dit op een nieuw aangemaakte (virtuele server) doen, kan dit zonder downtijd gebeuren. Nadat al het verkeer via de nieuwe server verloopt, kan de oude (virtuele) server met Mirth 2 worden gedeactiveerd.

Voorbereiding MDO ondersteuning
Momenteel wordt er tijdens het multidisciplinair overleg niet altijd binnen de applicaties om gewerkt en zijn medisch secretaresses vaak veel tijd kwijt met het openen van dossiers. De MDO-applicatie biedt betere ondersteuning bij het voorbereiden en uitvoeren van het multidisciplinair overleg. Met de uitrol van het R-EPD 4.4 rollen wij deze eerste platform overstijgende applicatie uit. In deze release is Ecaris voorbereid op deze nieuwe applicatie.

Module-uitleg in TRS 2
Om als arts/behandelaar in TRS 2 de juiste RN modules te selecteren is in deze versie het moduleboek geïntegreerd. De gebruiker kan direct tijdens het selecteren van een module in TRS 2 de inhoud en het doel van de module raadplegen.

Wetgeving
Momenteel zijn er een aantal onderwerpen waarvoor de wetgeving zal veranderen, maar waarvoor de input vanuit de NZA, nog niet definitief is.

  • Aanlevering ZVI
  • Toeslag in verband met chronische beademing
  • Face-to-Face contact (telewerken)

Afhankelijk wanneer de input voor bovenstaande onderwerpen vanuit de wetgevers definitief is, zullen wij eventuele aanpassingen binnen deze versie aan u uitleveren.

Planning
Onderstaande planning geeft het volledige migratietraject weer.

Inschrijven voor de Ecaris Najaarsrelease
De voorjaarsrelease Ecaris 3.3.3 is onderdeel van het migratie-abonnement. Mocht uw centrum geen gebruik maken van het migratieabonnement dan ontvangt u hiervoor een separate offerte. U kunt zich via onze website inschrijven voor de najaarsrelease Ecaris 3.3.3. Dit is mogelijk tot en met 28 augustus.

Vragen
Heeft u vragen over de najaarsrelease Ecaris 3.3.3? U kunt ons mailen op EcarisMigratie@vir.nl.

Vernieuwde catalogus productvideo’s

Het aanbod productvideo's blijft groeien. Deze video's kunnen dienen als instructievideo tijdens trainingen of om kennis te maken met nieuwe productonderdelen binnen de VIR suite. De video's zijn te sorteren op discipline en onderwerp.

Neem regelmatig een kijkje voor nieuwe video's.

Ga direct naar de productvideo pagina.

→ Meer nieuws en blogs

VIR Online - Klaar voor de toekomst

In een paar seconde gezond? Dat is nog science fiction, maar gelukkig hebben we bij VIR nu al een aantal mooie oplossingen waarmee u klaar bent voor de toekomst.


Dus volledig digitaal behandelen toekomstmuziek? Niet met VIR Online

→ Lees meer over VIR Online

Evenementen

VRA Congres
09 november 2017,

→ Bekijk alle evenementen

Software

VIR e-Care Solutions levert een specialistisch Revalidatie EPD en een zorginformatiesysteem ten behoeve van registratie, planning en facturatie. Daarnaast ontwikkelen en leveren wij modules voor onder andere eRevalidatie en onderzoek.

Bekijk wat u met onze producten kan doen

Consultancy en opleidingen

Ook voor opleidingen en technische/ functionele consultancy kunt u bij ons terecht. Heeft u behoefte aan planningsondersteuning of heeft u advies nodig bij de reorganisatie van uw administratieve processen?

Neem contact met ons op

Detachering

VIR detacheert planners, applicatie-beheerders en facturatiespecialisten, voor langere en kortdurende vervanging. Allemaal met de nodige ervaring met het werken met Ecaris en/of het R-EPD. Allemaal in staat om snel in te springen. Dus in het geval van een tijdelijk tekort aan personeel door bijvoorbeeld ziekte of vakanties.
Neem contact met ons op