Ecaris

ECARIS is een informatiesysteem dat het volledige behandelproces van elke cliënt ondersteunt: van registratie en planning tot aan (voor)facturatie. Dit webbased zorgsysteem is bij uitstek geschikt voor multidisciplinair werkende organisaties..

icon_plannenCentraal plannen

Met ECARIS zorgt u voor een hogere productie, een efficiënt gebruik van middelen en regelmatige afsprakenroosters voor cliënten. Daarnaast geeft centrale planning betrouwbare informatie over de aanwezige capaciteit, de inzet van medewerkers en de tijdsbesteding per cliënt.

icon_tijdregistratieTijdregistreren

Behandelaars hebben de mogelijkheid om hun eigen dag- en weekstaten in te zien, waarbij zij tevens uren kunnen registreren en fiatteren. Daarnaast is tijdregistratie voor managers een handig hulpmiddel bij de registratie van ziekteverzuim en afwezigheid. 

icon_teamworkSamenwerken

Met TeamWork overzien behandelaars elkaars bevindingen, doelstellingen en gemaakte afspraken. Alle relevante informatie over de cliënt is in één scherm beschikbaar.

icon_rapportagesMeten en rapporteren

Met deze tool kunt u klinimetrie-gegevens registreren, beoordelen en inzien. U moet daarbij denken aan rapportages, meetgegevens en enquêtes. Met behulp van Klinilyzer volgt u het effect van een behandeling op de voet. 

↑ Terug naar boven

Revalidatie EPD

Het Revalidatie EPD is het eerste sectorbrede EPD van Nederland en is volledig afgestemd op het multidisciplinaire zorgproces. Daarbij zijn vooral zaken als team- en behandelcommunicatie, rapportage en een uniform zorgproces belangrijk. Via het Revalidatie EPD wisselen zorgprofessionals met collega’s binnen hun organisatie op een veilige manier informatie uit over patiënten. Kies voor een inrichting op basis van behandelprocessen (ICF) of disciplines, of leg de focus op teamcommunicatie. 

icon_epd5e generatie EPD

Beslissingsondersteuning en advies van de professionals vormt een belangrijk uitgangspunt in ons Revalidatie EPD.
Op basis van deze visie blijven we de applicatie samen met onze klanten doorontwikkelen tot een mentor die professionals in staat stelt nog beter en gerichter beslissingen te nemen over behandelingen.

icon_patientBeter voor patiënt

Met het gebruik van het Revalidatie EPD beschikken alle professionals die bij het revalidatieproces betrokken zijn altijd over actuele en relevante informatie. Dit geeft een compleet beeld en komt de zorg aan de patiënt ten goede. Alle relevante informatie blijft beschikbaar. 

icon_wetenschappelijkWetenschappelijk

Door de samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen worden de nieuwste inzichten uit de revalidatie-geneeskunde in het Revalidatie EPD opgenomen. Gebruikers beschikken daarom over actuele richtlijnen en behandelkaders, zoals de beslishulp bij beroerte en SIGAM WAP.

↑ Terug naar boven

Onze diensten

icon_consultingConsultancy

VIR e-Care Solutions biedt technische en functionele consultancy waarbij onze consultants ondersteuning bieden bij onder andere:

  • tijdelijke vervanging bij afwezigheid van uw applicatiebeheerder(s) en/of planner(s);
  • advies bij de reorganisatie van administratieve processen;
  • begeleiding van projecten;
  • advisering bij technische vraagstukken;

icon_consultingOpleiding

Wij bieden gerichte ECARIS- en Revalidatie EPD-opleidingen aan voor secretariaat, behandelaars, planners en systeem- en applicatiebeheerders. De vorm en de inhoud van de opleidingen kan sterk variëren: van standaard cursussen tot en met workshops en opleidingen op maat.

↑ Terug naar boven