Revacare kiest voor het EPD “Vir online” van VIR e-Care solutions

De jonge en ambitieuze instelling voor Medisch Specialistische Revalidatie Revacare gevestigd in Amsterdam kiest voor het EPD van VIR e-Care Solutions. Met de ondersteuning die dit specialistische revalidatie EPD, “Vir online”, biedt aan haar behandelaren en ondersteunende diensten verwacht Revacare de ambities verder vorm te kunnen geven.
Revacare biedt revalidatie voor iedereen die last heeft van chronische klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Deze klachten, die vaak al geruime tijd aanwezig zijn en ondanks eerdere medische en paramedische behandelingen niet zijn verbeterd, hebben vaak grote negatieve gevolgen voor het dagelijks en professioneel functioneren van de revalidant. Dankzij een intensieve multidisciplinaire behandeling bij Revacare worden alle factoren die bijdragen aan de klachten van de revalidant multidisciplinair in kaart gebracht waarna een passend behandeltraject ingezet wordt.
‘Vir online’ is een SaaS- (Software as a Service) oplossing van VIR e-Care Solutions en is toegespitst op de ondersteuning van het revalidatie behandelproces, hierbij zijn de ICF methodiek en de RAPP teamcommunicatie methode volledig ondersteund. Met VIR Online is de behandelaar dus voorzien van interdisciplinaire dossiervoering, -communicatie en -rapportage zodat er efficiënt en patiëntgericht gewerkt kan worden. Vir online ondersteunt daarnaast het gehele secundaire proces van registratie, planning tot en met facturatie en managementinformatie.Terug naar overzicht