Volledig digitaal behandelen toekomstmuziek?
Niet met VIR Online

Meer weten? »

Klaar voor de toekomst

In een paar seconde gezond? Dat is nog science fiction, maar gelukkig hebben we bij VIR nu al een aantal mooie oplossingen waarmee u klaar bent voor de toekomst.

VIR Online is een webbased zorgsysteem dat volledig is toegespitst op de ondersteuning van het revalidatie behandelproces.Het ondersteunt de multidisciplinaire dossiervoering, communicatie en rapportage. Via VIR Online wisselen zorgprofessionals met collega’s binnen en buiten hun organisatie op een veilige manier informatie uit over patiënten. Ook faciliteert VIR Online de beveiligde communicatie tussen revalidant en zijn of haar behandelaren (oefeningen, huiswerk, nieuwe afspraken). Alles gericht op een zo goed mogelijke behandeling voor de revalidant. Daarnaast is VIR Online de tool voor het hele ondersteunende proces van registratie, planning tot en met facturatie en managementinformatie. In VIR Online is altijd de actuele, relevante wet- en regelgeving verwerkt

VIR e-Care Solutions

VIR e-Care Solutions wil met haar software bijdragen aan de verdere verbetering van de revalidatiezorg in Nederland. We werken voor de Medisch Specialistische, Geriatrische en 1e lijns Revalidatiezorg.

Meer tijd voor behandelen

Meer tijd voor behandelen

Het digitale dossier van VIR Online is ontwikkeld voor de ondersteuning van het revalidatie behandelproces. Multidisciplinaire dossiervorming, ondersteuning van het multidisciplinair team en het teamoverleg. U vindt dit alles in VIR Online.

Gemakkelijk samenwerken

Gemakkelijk samenwerken

Revalidatie vergt samenwerken. Met uw collegae en met de patiënt. VIR Online is gebouwd op samenwerken. U kunt tegelijk werken in dossiers van cliënten, binnen het dossier (en dus veilig) met uw collegae communiceren en acties uitzetten. Via een portaal kunt u veilig overleggen met uw patiënt.

Facturatie op orde

Facturatie op orde

Facturatie van revalidatiezorg is een vak apart. Bij de facturatie spelen zaken als: aanleveren aan de grouper, de DIS, de verwerking van de facturatiestroom in het financieel pakket, periodieke wijzigingen in regelgeving ten aanzien van DBC’s. VIR Online geeft u inzicht en volgt de actuele regels van overheid en zorgverzekeraars.

Ketenzorg

Ketenzorg, goed geregeld

VIR Online is optimaal ingericht op samenwerking met uw ketenpartners. Met VIR Online kunt u informatie uitwisselen met informatiesystemen van huisartsen en ziekenhuizen. Daarnaast is VIR Online goed te koppelen met de digitale dossiers die worden gebruikt in de langdurige zorg.

Gemakkelijk Samenwerken

Compleet pakket

VIR Online bevat standaard de meest belangrijke formulieren en vragenlijsten die nodig zijn voor de ondersteuning van het behandelproces. Ook zijn sjablonen voor ontslagbrieven, behandelplannen, patiëntbrieven beschikbaar. Die standaard set komt voort uit onze samenwerking met revalidatie-instellingen en wordt continu actueel gehouden.

Wilt u weten wat VIR Online voor u kan betekenen?

Neem contact op »

Wat klanten over onze oplossingen zeggen

Met de digitale meetinstrumenten van VIR kunnen we de patiënt steeds gerichter ondersteunen in zijn of haar gezondheidstraject.
Placeholder
Evert Schouten
Revalidatiearts / medisch manager neurorevalidatie
Libra Revalidatie & Audiologie
Alleen informatie die relevant is voor het revalidatieproces wordt vastgelegd, waardoor de efficiency optimaal is. De mogelijkheid om de behandelingen van de cliënten via VIR online centraal te plannen zorgt voor een efficiëntere inzet van de behandelaren, een helder overzicht van declarabele uren en een overzichtelijke agenda voor de revalidant.
Placeholder
Marion de Ruyter
Manager Revalidatie en Herstel
Cicero Revalidatie en Herstelzorg
Met het gebruik van het R-EPD wisselen betrokken zorgverleners op een veilige manier actuele en relevante informatie uit. Dit geeft een compleet beeld en komt de zorg aan de patiënt ten goede.
Placeholder
Rajen Bhattoe
Projectmanager
Rijndam Revalidatie